YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11

Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.9

CH3−CH2−CH2−OH → CH3−CH=CH2 + H2O   (đk: H2SO4, 170oC)

CH3−CH2−CH2−OH + HBr (to)→ CH3−CH2−CH2−Br + H2O

CH3−CH2−CH2−OH → CH3−CH2−CH2−O−CH2−CH2−CH3 + H2O  (đk: H2SO4, 140oC)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.9 trang 63 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF