YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi rõ điều kiện của từng phản ứng:

Tinh bột (1)→ Glucozơ (2)→ Ancol etylic (3)→ Anđehit axetic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.8

(1) (C6H10O5)n + nH2Enzim→ nC6H12O6

(2) C6H12O6 Enzim→ 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + CuO (to) → C2H5OH + CuO

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.8 trang 63 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF