YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11

Trong các ancol dưới đây, chất nào không bị oxi hóa bởi CuO (mà không bị gãy mạch cacbon)?

A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

B. (CH3)3C-OH

C. CH3-CH2-CHOH-CH3

D. CH2OH-CH2OH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.6

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.6 trang 63 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF