YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 9

Số mol Hidro sinh ra là:

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025(mol)\)

Phương trình phản ứng:

2R-OH + 2Na → 2R-ONa  + H2

0,05 ←                               0,025 

\(\begin{array}{l}
{M_{ROH}} = \frac{{3,7}}{{0,05}} = 74(g/mol)\\
 \Rightarrow {M_R} = 74 - 17 = 57\\
 \Rightarrow 14n + 1 = 57 \Rightarrow n = 4
\end{array}\)

Công thức phân tử của X là C4H10O

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON