Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Gợi ý trả lời bài 9

Số mol Hidro sinh ra là:

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025(mol)\)

Phương trình phản ứng:

2R-OH + 2Na → 2R-ONa  + H2

0,05 ←                               0,025 

\(\begin{array}{l}
{M_{ROH}} = \frac{{3,7}}{{0,05}} = 74(g/mol)\\
 \Rightarrow {M_R} = 74 - 17 = 57\\
 \Rightarrow 14n + 1 = 57 \Rightarrow n = 4
\end{array}\)

Công thức phân tử của X là C4H10O

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lương Huyền

  Rượu no X là đồng đằng của atylen glicol,có phần trăm khối lượng oxi bằng 35,55%. X hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo thoả mãn của X là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • thái Thoa

  hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no đơn chức R.cho 2.76 gam X tác dụng với Na dư thu đc 0.672l H2(dktc).mặt khác õi hóa hoàn toàn 2.76 gam X bằng CuO đun nóng được hỗn hợp anđehit cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với đ AgNo3 trong NH3 dư thu đc 19.44 kết tủa.ctpt của R là:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Nam

  Tách H2O từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B thu được 3,6 gam H2O và hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken này thì thu được 13,44 lít (dktc). Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên thì thu dc khối lượng h2o là 

  A.7,2 g

  B. 14,4 g

  C. 10,8 g

  D. 12,8 g

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Học Mãi

  16.
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol thu được 7,84 lít CO2 (ở đktc) và 10,8 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với
  10,35 gam Na thu được chất rắn có khối lượng nặng hơn 10 gam so với X. Hai ancol trong X là

  A. metanol và etanol
  B. etanol và propan-1,2,3- triol
  C. metanol và etanđiol
  D. metanol và propan-1,3- điol

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Cho kim loại Na dư vào hỗn hợp T gồm etanol và glixerol, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng khí thoát ra bằng 2,5% khối lượng hỗn hợp T. Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong T.

  Mong mn giúp đỡ nha!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời