Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Gợi ý trả lời bài 9

Số mol Hidro sinh ra là:

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025(mol)\)

Phương trình phản ứng:

2R-OH + 2Na → 2R-ONa  + H2

0,05 ←                               0,025 

\(\begin{array}{l}
{M_{ROH}} = \frac{{3,7}}{{0,05}} = 74(g/mol)\\
 \Rightarrow {M_R} = 74 - 17 = 57\\
 \Rightarrow 14n + 1 = 57 \Rightarrow n = 4
\end{array}\)

Công thức phân tử của X là C4H10O

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • nguyễn thị minh hằng

  Hỗn hợp X gồm 2 ancol, cho loại nước 0.332gam hỗn hợp X trong H2SO4đặc ở trên 170độ C tạo ra 2 olefin là 2 đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hh 2 olefin trên cùng với 0.128 mol không khí, sau pứ cháy hoàn toàn olefin thì đem ngưng tụ hỗn hợp sau phản ứng còn lại 2,688(l) khí. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng các ancol trong X

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • trần thị thanh huyền

  Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 3,6 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 4,8 lít CO2 ( đktc) và 3,6 gam nước.Tìm 2 ancol đó?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Nam

  Tách H2O từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B thu được 3,6 gam H2O và hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken này thì thu được 13,44 lít (dktc). Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên thì thu dc khối lượng h2o là 

  A.7,2 g

  B. 14,4 g

  C. 10,8 g

  D. 12,8 g

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Học Mãi

  16.
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol thu được 7,84 lít CO2 (ở đktc) và 10,8 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với
  10,35 gam Na thu được chất rắn có khối lượng nặng hơn 10 gam so với X. Hai ancol trong X là

  A. metanol và etanol
  B. etanol và propan-1,2,3- triol
  C. metanol và etanđiol
  D. metanol và propan-1,3- điol

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Cho kim loại Na dư vào hỗn hợp T gồm etanol và glixerol, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng khí thoát ra bằng 2,5% khối lượng hỗn hợp T. Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong T.

  Mong mn giúp đỡ nha!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn