YOMEDIA

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

\\ CH_{3} -CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}OH: \ pentan - 1- ol \\

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH -CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-3-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2} -CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH -CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} OH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2-metylbutan-2-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{2}OH \\ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2,2-dimetylpropan-1-ol\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Đức Giang
  Cho 0,5mol ancol mach ho a tac dung voi k du thi sinh ra 5,6l khi h2 dktc oxi hoa hoan toan 25,2g a thu duoc 24,5 g xeton tuong ung xac dinh cong thuc cau tao cua a
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Minh Hiếu
  cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro (đktc).xác địch công thức cấu tạo của 2 ancol
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở khái niệm về tecpen.

  a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế.

  b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho các chất trên tác dụng với Br2 dư và với CuO đun nóng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA