Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O?

Gợi ý trả lời bài 1

\\ CH_{3} -CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}OH: \ pentan - 1- ol \\

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH -CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \\ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ pentan-3-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH_{2} -CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH-CH -CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3} \ \ \ \ OH \end{matrix} \begin{matrix} : \ 3-metylbutan-2-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} OH \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2-metylbutan-2-ol\)

\(\begin{matrix} CH_{3}-CH_{2}-CH-CH_{2}OH \\ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} : \ 2-metylbutan-1-ol \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} CH_{3} \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3}-C-CH_{2}OH \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \ \end{matrix}: \ 2,2-dimetylpropan-1-ol\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Quỳnh Nguyễn
  Đốt cháy 2 ancol là đồng đẳng kế thép của dãy đồng đẳng ancol metylic thu được 0.02 mol CO2 và 4.95 gam H2O. Tìm công thức phân tử của ancol
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hà Ngân
  Câu này chọn đáp án nào hả mọi người

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Hải Yến

  đốt cháy hoàn toàn 1,69 gam hỗn hợp 2 ancol thơm đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau rồi cho sản phẩm cháy vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 thu được 9 gam kết tủa

  tìm công thức phân tử 2 ancol thơm

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoàng Giang

  Đốt cháy hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3(g) H2O. Mặt khác ete hoá hỗn hợp X thu được 3 ete đơn chức. Công thức phân tử của hai ancol?

  A. C3H5OH; C4H7OH 

   B. CH3OH ; C2H5OH 

  C.  C2H5OH ;C3H7OH                

  D. C3H7OH ;C4H9OH           

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Đốt cháy hoàn toàn 60 gam một ancol no X, thu được 56 lít CO2 (đktc) và 54 gam H2O . Đem oxi hoá 30 gam ancol X bằng CuO, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng chất rắn giảm 8 gam. Ngưng tụ hỗn hợp khí và hơi rồi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag . CTCT của X là :

  A. CH2(OH)-CHOH-C(OH)(CH3)-CH3

  B. CH2OH-CH2OH-CH2OH-CH2-CH3

  C. CH3(CH3)-CHOH-CHOH-CH2OH

  D.CH2OH-CHOH-CH2OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho dung dịch glucozo lên men thu được 11,2l khí. Tìm khối lượng Glicozo ,Tính thể tích rượu etylic 23 độ thu được từ phản ứng trên biết D=0,8g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Đê hidrat hoá ancol no đơn chức, H2SO4 đặc 170 độ,sản phẩm thu được làm tăng 2,7g dung dịch nước voi trong.Hỏi CTPT của ancol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  1>Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm 2 ancol X, Y là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na dư, thu được chưa đến 0,15 mol H2. Tìm công thức phân tử của X, Y

  2>Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí oxi (đktc). Mặt khác nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng

  giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức X thu được 17,6gam C02 và 9gam H20

  a) lập công thức phân tử của ancol X. Viết CTCT các đồng phân của X, gọi tên

  b) xác định công thức cấu tạo và gọi tên X, biết rằng oxi hóa X bằng Cu0,t•,tạo ra anđehit không nhánh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  cho 6(g) 1 ancol no đơn chức mạch hở td vs Na dư thu được 1,12 (l) khí hidro (đktc). xđ công thức phân tử ở ancol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1 hợp chất hữu cơ A chỉ chứa C,H, O phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam A rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dd Ba (OH)2 thì thấy khối lượng bình tăng thêm 4,16 gam và 13, 79 gam kết tủa. Biết khối lượng phân tử A nhỏ hơn 200.

  a, xd công thức phân tử của A.

  b, biết A chỉ có một loại nhóm chức , cho 16 gam A tác dụng vừa đủ với 200 gam dd NaOH 4% thu được 1 ancol B và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối. Xd công thức cấu tạo của A và B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời