ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Tên nào dưới đây ứng với ancol trên? 

A. 2-metylpentan-1-ol

B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol

D. 3-metylhexan-2-ol

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Đánh số thứ tự từ cacbon gần nhóm chức -OH nhất

Như vậy:

Nhóm -OH ở Cacbon số 1 là: 1-ol

Nhánh metyl ở Cacbon số 4 là: 4-metyl

⇒ Tên ứng với ancol là 4-metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1