RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  C2H5OH C3H5(OH)3 H2O C6H6
Cu(OH)2 - dung dịch xanh lam - -
CuO, to Cu (đỏ)   - -
Na x   Khí -

Chú thích:

  • (-) Không hiện tượng
  • (x) Không phản ứng

Phương trình hóa học:

\(\\ 2C_{3}H_{5}(OH)_{3} + Cu(OH)_{2} \xrightarrow[ \ ]{\ \ \ \ } \underset{Dd \ xanh \ lam }{[C_{3}H_{5}(OH)_{2}O]_{2}Cu }+ 2H_{2}O \\ CH_{3}-CH_{2}OH + CuO \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ } CH_{3}-CHO + Cu + H_{2}O\)

                               Đen                                                    đỏ

\(2H_{2}O + 2Na \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } 2NaOH + H_{2} \uparrow\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1