ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 186 sách GK Hóa lớp 11

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1