YOMEDIA

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Oxi hoá hoàn toàn 0,60 (g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Giải thích hiện tượng thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A.

c. Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O

 • Qua bình (1) thì H2O bị axit sunfuric đặc hấp thụ (H2SO4 đặc có tính háo nước) làm bình (1) tăng 0,72 gam
 • Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH (KOH phản ứng với CO2 tạo các muối trung hòa, muối axit hoặc cả hai tùy vào tỉ lệ.

b) Số mol của CO2 và H2O lần lượt là:

\(\begin{array}{l}
{n_{C{O_2}}} = \frac{{1,32}}{{44}} = 0,03(mol)\\
{n_{{H_2}O}} = \frac{{0,72}}{{18}} = 0,04(mol)
\end{array}\)

\({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\) ⇒ A là ancol no, đơn chức

Gọi công thức phân tử của A là CnH2n+2O   \((n \ge 2)\)

\(\begin{array}{l}
{\rm{                }}{C_n}{H_{2n + 2}}O + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
Theo{\rm{ pt\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,                                       n  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,          (n + 1) }}\\
{\rm{Theo gt \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,                                    0,03  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,       0,04}}
\end{array}\)

\( \Rightarrow \frac{n}{{0,03}} = \frac{{n + 1}}{{0,04}} \Leftrightarrow n = 3 \Rightarrow A:{C_3}{H_7}OH\)

CTCT có thể có của A:

CH3CH2CH2OH: ancol propylic (propan-1-ol)

CH3- CH(OH)-CH3: ancol isopropylic (propan-2-ol)

c) Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng ⇒ A là ancol bậc 1

CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoàng Giang

  Đốt cháy hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3(g) H2O. Mặt khác ete hoá hỗn hợp X thu được 3 ete đơn chức. Công thức phân tử của hai ancol?

  A. C3H5OH; C4H7OH 

   B. CH3OH ; C2H5OH 

  C.  C2H5OH ;C3H7OH                

  D. C3H7OH ;C4H9OH           

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Đốt cháy hoàn toàn 60 gam một ancol no X, thu được 56 lít CO2 (đktc) và 54 gam H2O . Đem oxi hoá 30 gam ancol X bằng CuO, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng chất rắn giảm 8 gam. Ngưng tụ hỗn hợp khí và hơi rồi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag . CTCT của X là :

  A. CH2(OH)-CHOH-C(OH)(CH3)-CH3

  B. CH2OH-CH2OH-CH2OH-CH2-CH3

  C. CH3(CH3)-CHOH-CHOH-CH2OH

  D.CH2OH-CHOH-CH2OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho dung dịch glucozo lên men thu được 11,2l khí. Tìm khối lượng Glicozo ,Tính thể tích rượu etylic 23 độ thu được từ phản ứng trên biết D=0,8g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA