YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11

Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g X cần dùng vừa hết 2,24 lít O2 (đktc).

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên chất X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.11

Chất X có dạng CnH2n-1OH,

CTPT là CnH2nO

\({C_n}{H_{2n}}O + \frac{{3n - 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Theo phưomg trình:

Cứ (14n + 16) g X tác dụng với \(\frac{{3n - 1}}{2}\) mol O2

Theo đầu bài: Cứ 1,45 g X tác dung với 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol) O2

\(\frac{{14n + 16}}{{1,45}} = \frac{{3n - 1}}{{2.0,1}} \to n = 3\)

CTPT: C3H6O.

CTCT: CH2 = CH - CH2 - OH ( propenol )

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.11 trang 64 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF