YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11

Trong số các ancol sau đây:

A. CH3-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

C. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

D. H3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

2. Chất nào có khối lượng riêng cao nhất ?

3. Chất nào dễ tan nhất trong nước ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.4

1 - D

2 - D

3 - A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.4 trang 62 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF