YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít O2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.12

Đặt công thức của 2 ancol là CnH2n+1OH

\({C_n}{H_{2n + 1}}O + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo phương trình:

(14n− + 18) g ancol tác dụng với \(\frac{{3n}}{2}\) mol O2

Theo đầu bài: 35,6 g ancol tác dụng với 2,850 mol O2

\(\frac{{14n + 18}}{{35,6}} = \frac{{3n}}{{2.2,85}} \to n = 3,8\)

⇒ Hai ancol là C3H7OH (x mol) và C4H9OH (y mol)

\(\left\{ \begin{array}{l}
60x + 74y = 35,6\\
\frac{{3x + 4y}}{{x + y}} = 3,8
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,1\\
y = 0,4
\end{array} \right.\)

Từ đó tính được phần trăm khối lượng từng chất (như ở trên).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.12 trang 64 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF