YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 40 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 40 Ancol​ giúp các em học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol. Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C - 5C). Dự đoán được tính chất hoá học của một số ancol đơn chức cụ thể. Viết được phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của ancol và glixerol. Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hoá học. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF