YOMEDIA

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0% chất xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

(C6H10O5)n \(\xrightarrow[ \ ]{ \ men \ ruou \ }\) 2nC2H5OH

162gam                   46 x 2 gam

Khối lượng C2H5OH thu được theo phương trình hóa học từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất:

  x  (g)

Hiệu suất phản ứng là 80% nên thể tích etanol tinh khiết thu được là:

 x  x  x  = 547 (lit)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Đê hidrat hoá ancol no đơn chức, H2SO4 đặc 170 độ,sản phẩm thu được làm tăng 2,7g dung dịch nước voi trong.Hỏi CTPT của ancol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  1>Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm 2 ancol X, Y là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na dư, thu được chưa đến 0,15 mol H2. Tìm công thức phân tử của X, Y

  2>Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí oxi (đktc). Mặt khác nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng

  giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn chức X thu được 17,6gam C02 và 9gam H20

  a) lập công thức phân tử của ancol X. Viết CTCT các đồng phân của X, gọi tên

  b) xác định công thức cấu tạo và gọi tên X, biết rằng oxi hóa X bằng Cu0,t•,tạo ra anđehit không nhánh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA