Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Gọi số mol của etanol và propan-1-ol lần lượt là x và y (mol)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x (mol) →                                 0,5x (mol)

2CH3-CH2-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2-ONa + H2

y (mol) →                                                          0,5y (mol)

12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol nên ta có:

46x + 60y = 12,2               (1)

Thu được 2,80 lit khí đktc nên có:

0,5x + 0,5y = \(\frac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125\)     (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 46x + 60y = 12,2\\ 0,5x + 0,5y = 0,125 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,2(mol)\\ y = 0,05(mol) \end{array} \right.\)

%: 75,4%; %: 24,6%

b) CH3CH2OH + CuO  CH3CH=O + Cu  + H2O

CH3CH2CH2OH + CuO  CH3CH2CH=O + Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Văn Duyệt

  Mọi người giúp mình với!
  Câu 1: Cho 6,96 gam một ancol đơn chức tác dụng với 6 gam Na. Sau phản ứng thu được 12,84 gam chất rắn. Xác định công thức phân tử và viết các CTCT có thể có của ancol.

  Câu 2: Đun một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6g nước và 72g hỗn hợp các ete. Xác định CTCT của 2 ancol trên (biết các ete thu được đều có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn).

  Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A thì cần 6,72 lít O2 (đkc), cho toàn bộ sản phẩm thu được vào một lượng nước vôi trong thu được 10g kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M, dung dịch này nặng hơn dung dịch nước vôi ban đầu là 8,6g. Xác định CTPT của chất A, biết CTPT cũng chính là công thức đơn giản nhất.

  Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  giúp mình giải bài toán này với:

  Oxi hóa 4 g rượu đơn chức Z bằng O2 ( có mặt xúc tác ) thu đc 5,6 g hỗn hợp X gồm anđehit, rượu dư và nước. Tên của Z và hiệu suất của phản ứng là:

  A. metanol; 75% C. Etanol; 75%

  B. propanol; 80% D. metanol; 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  este hóa hoàn toàn 6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y no đơn chức mạch hở thu được 5,1 gam hỗn hợp gồm 3 este có số mol bằng nhau. Tìm công thức của ancol Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol no đơn chức mạch hở thu được 8,96lit khí CO2 ở dktc và 10,8 gam H2O CTPT của ancol đó là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Cho 4.68g rượu no đa chức Y tác dụng Na dư sinh ra 1.68 lít H2 (đktc).My<70đvC.Tìm công thức phân tử của Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Tính thể tích ancol etylic thu được từ 1 tấn tinh bột, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75% và Dancol etylic =0.8ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Còn nếu lấy m gam X tác dụng hết với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Dung dịch glixerol có nồng độ 32,2% (d = 1,6 g/ml). Để phản ứng vừa hết với 50ml dung dịch glixerol trên cần dùng vừa hết m gam Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  đốt cháy 1 ancol thu dc 8,96 lít co2 và 9 g h2o .xđ ctpt của ancol

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

  a)      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

  b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở Xthu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là

  A. C2H6O2              B. C2H6O                  C. C4H10O2                D. C3H8O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời