ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 187 sách GK Hóa lớp 11

Cho 12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

a) Gọi số mol của etanol và propan-1-ol lần lượt là x và y (mol)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x (mol) →                                 0,5x (mol)

2CH3-CH2-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2-ONa + H2

y (mol) →                                                          0,5y (mol)

12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol nên ta có:

46x + 60y = 12,2               (1)

Thu được 2,80 lit khí đktc nên có:

0,5x + 0,5y = \(\frac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125\)     (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 46x + 60y = 12,2\\ 0,5x + 0,5y = 0,125 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,2(mol)\\ y = 0,05(mol) \end{array} \right.\)

%: 75,4%; %: 24,6%

b) CH3CH2OH + CuO  CH3CH=O + Cu  + H2O

CH3CH2CH2OH + CuO  CH3CH2CH=O + Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1