YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H2O2.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
  • Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.
  • Các axit có công thức phân tử C4H2O2 là:
    • CH3-CH2-CH2-COOH: axit butiric
    • CH3-CH(CH3)-COOH: axit íobutiric

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1