ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình hoá học của các phản ứng để minh hoạ:

a) Axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit.

b) Axit axetic là một axit yếu nhưng vẫn mạnh hơn axit cacbonic, còn phenol là một axit yếu hơn axit cacbonic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) CH3COOH có tính chất đầy đủ của một axit.

CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO- + H3O+. Làm quỳ tím hóa đỏ.

2CH3COOH  + 2Na → 2CH3COONa + H2

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

2CH3COOH  + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

b) 2CH3COOH  + Na2CO3 → 2CH3-COONa + CO2 + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Trần

  Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacbonxylic Y ( đều no, đơn chức mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Dota cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vưad đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2, cho m gam trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1 M đun nóng sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam chất rắn khan. Công thức của Y

  A C2H5CÔOH

  B HCOOH

  C C3H7COOH

  D CH3COOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Hỗn hợp m gồm axit cacboxylic x ancol y đều lo đơn chức mạch hở và este z được tạo bởi x y Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 40,32 lít O2 thu được 31,36 lít CO2 Đun nóng m gam e với 100ml dung dịch NaOH 1M Sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 5,68 game chất rắn khan công thức của x là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

         Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y, Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY<MZ)(MY<MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X,Y,Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2CO2 (đktc) và 8,1 gam H2OH2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON