YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.14 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.14 trang 73 SBT Hóa học 11

Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn ,xuất của anken. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,9g A, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành, khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O 1,2g.

Hãy xác định cồng thức phân tử, công thức cấu tạo của A. Vận dụng cách đọc tên thay thế của các axit, hãy cho biết tên của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.14

\({C_n}{H_{2n - 2}}{O_2} + \frac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

Theo phương trình: Nếu đốt (14n + 30)g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O (26n + 1,08) g.

Theo đầu bài: Nếu đốt 0,9g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,2 g.

Vậy

\(\frac{{14n + 30}}{{0,9}} = \frac{{26n + 18}}{{1,2}} \to n = 3\)

CTPT của axit là C3H4O

CTCT: CH2 = CH - COOH (Axit propenoic).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.14 trang 73 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Sam sung

  Cho 18 gam axit cacboxylic A tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M . Xác định A và gọi tên của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  a) Đun 12 g axit axetic với lượng dư anco etylic (H2SO).Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12.3g este..Hãy tính % khối lượng đã tham gia phản ứng.

  b) Hợp chất hữu cơ X,Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng được với Na và dung dịch NaOH nhưng không tham gia phản ứng tráng bạc.Y không tác dụng được với NaOH nhưng tác dụng vứi Na và tham gia phản ứng tráng bạc.Xác đinh CTCT của X và Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  ai giải giúp vs :  Hỗn hợp A gồm hai axit hữu cơ no ( mỗi axit chứa không quá 2 nhóm chức ) có khối lượng 16 gam, tương ứng với 0,175 mol.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư, thu được 47,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thu được 22,6 gam muối.
  Tìm công thức cấu tạo và khối lượng mỗi axit trong A

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 15,68 lít khí CO2(đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF