YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

Lấy 80 ml dung dịch X đem chia làm hai phần như nhau. Trung hoà phần (1) bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 4,26 g hỗn hợp muối khan. Trung hoà phần (2) bằng dung dịch Ba(OH)rồi cô cạn, thu được 6,8 g hỗn hợp muối khan.

Hãy xác định công thức phân tử và nồng độ mol của từng axit trong dung dịch X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.15

Đặt công thức chung của 2 axit là CnH2n+1COOH

Phần 1 :

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

x mol                 x mol

(14n + 68)x = 4,26 (1)

Phần 2 :

CnH2n+1COOH + Ba(OH)2 → (CnH2n+1COO)2Ba + 2H2O

x mol                  x2 mol

(28n + 227)x2 = 6,08 (2)

Từ (1) và (2) tìm được n = 2,75; x = 0,04.

Axit thứ nhất là C2H5COOH (C3H8O2) có số mol là a mol.

Axit thứ hai là C3H7COOH (C4H8O2) có số mol là b mol

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,04\\
\frac{{2a + 3b}}{{a + b}} = 2,75
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
a = 0,01\\
b = 0,03
\end{array} \right.\)

Ccủa C2H5COOH là: \(\frac{{0,01}}{{40}}.1000 = 0,25(mol/l)\)

CM của C3H7COOH là: \(\frac{{0,03}}{{40}}.1000 = 0,75(mol/l)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF