ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Thêm nước vào 10 ml axit axetic bằng (axit 100%, D = 1,05 g/cm3) đến thể tích 1,75 lít ở 25oC rồi dùng máy đo thì thấy pH = 2,9.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

b) Tính độ điện li α của axit axetic ở dung dịch nói trên.

c) Tính gần đúng hằng số cân bằng của axit axetic ở 25oC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

a) Số mol CH3COOH:

\(n = \frac{{C\% .D.V}}{{100.M}} = 0,175mol\)

Nồng độ mol/lit của CH3COOH trong dung dịch: C= 0,175/1,75 = 0,1 M

b) pH=2,9 ⇒ [H+]=10-2,9 M

                            CH3COOH   ⇔   CH3COO-     +      H+

Trước điện li            0,1                      0                     0

Điện li              0,1\(\alpha \)         0,1\(\alpha \)        0,1\(\alpha \)  

Sau điện li  (0,1 - 0,1\(\alpha \) )   0,1\(\alpha \)        0,1\(\alpha \)  

Ta có: 0,1\(\alpha \)  = 10-2,9  ⇔ \(\alpha \) = 10-1,9 = 0,0126

c) \({K_a} = \frac{{[C{H_3}CO{O^ - }][{H^ + }]}}{{[C{H_3}COOH]}} = \frac{{0,1\alpha .0,1\alpha }}{{0,1.(1 - \alpha )}}\)

Vì  \(\alpha \) << 1 ⇒ 0,1.(1- \(\alpha \)) = 0,1

\( \to {K_a} = 0,1.{\alpha ^2} = 0,{1.10^{ - 3,8}} = {10^{ - 4,8}} = 1,{58.10^{ - 5}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON