YOMEDIA
NONE

Bài tập 45.3 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.3 trang 71 SBT Hóa học 11

Axit propinoic có công thức cấu tạo là

A. CH- CH- CH- COOH

B. CH- CH- COOH

C. CH= CH - COOH

D. CH2 = CH - CH- COOH

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.3 trang 71 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON