ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết công thức cấu tạo và gọ tên thay thế các axit đồng phân có công thức phân tử:

a) C5H10O2

b) C4H6O2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) C5H10O2

CH3CH2CH2CH2COOH: axit pentanoic

CH3CH2CH(CH3)COOH: axit 2-metyl butanoic

CH3CH(CH3)CH2COOH: axit 3-metyl butanoic

(CH3)3C-COOH: axit 2,2-đimetyl propanoic

b) C4H6O2

CH2=CHCH2COOH: axit but-3-enoic

CH3CH=CHCOOH: axit but-2-enoic

CH2=C(CH3)COOH: axit-2-metyl propenoic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Vinh

  Cho hôn hợp X gồm ancol metylic và 2 axit cacboxylic ( no, đơn chức,  kế tiếp nhau trong day đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng 6, 72 lít khí H2. Nếu đun hh X ( có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hh phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hh este ( giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hh X là  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho mình hỏi

   - Khi cho acid acrylic CH2=CH-COOH phản ứng với dd Br2 dư rồi cho sp hữu cơ thu được qua dd NaOH đun nóng:

            Theo mình pư là: 

                 CH2=CH-COOH + Br2  ==>  CH2(Br)-CH(Br)-COOH

           Khi qua dung dịch NaOH thì gốc Br bị thế bởi NaOH:

                CH2(Br)-CH(Br)-COOH + 2NaOH ==>> CH2(OH)-CH(OH)-COOH   + 2 NaBr

   - Nhưng sách lại nói là: dù trong gốc R của acid R-COOH thì cho dù có Br thì nó cũng không phản ứng với NaOH

  Các bạn giải thích giùm nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Axit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON