YOMEDIA

Bài tập 6 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Trung hòa 16,60 gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Đề cho 2 chất là axit axetic và axit fomic và hai dữ kiện ta nghĩ đến việc đặt ẩn, giải hệ.

Lời giải:

Câu a:

Phương trình hóa học dạng phân tử:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

Phương trình ion rút gọn:

 H+ + OH- → H2O

Câu b:

Khối lượng muối tăng so với khối lượng của axit: 6,60 gam.

Đặt x là số mol axit axetic; y là số mol axit fomic

RCOOH và RCOONa: ta có ∆M = 22,0 (g/mol)

22,0(x+y) = 6,6 và x + y = 0,300 (1)

                           60,0x + 46,0y = 16,60 (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x{\rm{ }} + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,300\\ \;60,0x{\rm{ }} + {\rm{ }}46,0y{\rm{ }} = {\rm{ }}16,60 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x{\rm{ }} = {\rm{ }}0,200\\ y{\rm{ }} = {\rm{ }}0,100 \end{array} \right.\)

% HCOOH = 27,7%; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3%; %CH3COONa = 70,7%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Anh

  Cho mình hỏi:

  Trung hòa một axit đơn chức A cần 50ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,7g muối khan. Công thức đơn chức của A?

  Mong câu trả lời ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  bài 1

  hòa tan hoàn toàn 3.42 gam hỗn hợp hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế cận vào nước được 50 ml dung dịch A. Để trung hòa dung dịch A cần 40 ml dung dịch NaOH 1.25M

  a) xác định công thức cấu tạo của 2 axit và gọi tên các axit

  b) tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch A

  Bài 2 cho hợp chất hữu cơ X là hợp chất thơm có CTPT là C7H8O2,X tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư số mol H2 thu được = số mol X tham gia fản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. tim cong thuc cau tao cua x viet phuong trinh cua x voi na va naoh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA