YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.11 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.11 trang 72 SBT Hóa học 11

Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. Trong dịch đó, chỉ có 5,0% số phân tử axit fomic phân li thành ion.

Hãy tính pH của dung dịch đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.11

Khối lượng của 1 lít (1000 ml) dung dịch axit fomic 0,092% là 100 g. trong đó khối lượng của axit fomic là:

\(1000.\frac{{0,092}}{{100}} = 0,92g\)

và số mol axit fomic là 0,92 : 46 = 0,02 mol 

Số mol axit fomic phân li thành ion là:

\(0,02.\frac{5}{{100}} = 0,001(mol)\)

HCOOH ↔ HCOO + H+

0,001 mol            0,001 mol

Nồng độ [H+] = 0,001 mol/l = 1.10−3 mol/l. Vậy pH = 3.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.11 trang 72 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF