YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu cơ chính):

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) CH3CHO + HCN → CH3CH(CN)OH

CH3CH(CN)OH + 2H2O → CH3CH(OH)COOH + NH3

b) CH3CH2Br + Mg → CH3CH2-Mg-Br

CH3CH2-Mg-Br + CO2 → CH3CH2COO-Mg-Br

CH3CH2COO-Mg-Br + HCl → CH3CH2COOH + MgClBr

c) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON