ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu cơ chính):

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) CH3CHO + HCN → CH3CH(CN)OH

CH3CH(CN)OH + 2H2O → CH3CH(OH)COOH + NH3

b) CH3CH2Br + Mg → CH3CH2-Mg-Br

CH3CH2-Mg-Br + CO2 → CH3CH2COO-Mg-Br

CH3CH2COO-Mg-Br + HCl → CH3CH2COOH + MgClBr

c) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Văn Tèo Tèo

  Một hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức và một axit no, 2 chức. Đốt ch|y hoàn toàn a gam hỗn hợp X thu được 0,24 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Xác định công thức của 2 axit.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Thành Nam

  câu 1: viết cấu tạo đồng phân của C4H8COOH và gọi tên theo IUPAC?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Giúp mình vs

  hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức X và một axit no, đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 ( đo trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

  A. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH B.CH3-COOH và HOOC- CH2-CH2COOH

  C. HCOOH và HOOC-COOH             D. CH3-COOH và HOOC- CH2- COOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON