RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit.

B. Axit.

C. Ancol.

D. Xeton.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Chất Y tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na) → Vậy Y thuộc loại hợp chất axit

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1