YOMEDIA

Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit.

B. Axit.

C. Ancol.

D. Xeton.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Chất Y tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na) → Vậy Y thuộc loại hợp chất axit

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  cho 28g hỗn hợp a gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 4,48L khí thoát ra(dktc).

  â. tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong a

  b. cho hỗn hợp a tác dụng với dd HNO3 vừa đủ, hãy xác định khối lượng axit picric (2,4,6-trinitrophenol) thu duoc

  giải nhanh cho mình nha!!!

  thank:))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  46. Có một axit có công thức tổng quát CnH2n+1COOH. Để trung hòa 30ml d axit này cần 40ml dd NaOH 0,3M. a. Viết PTHH dưới dạng chung? b. Tính nồng độ của dd axit? c. Trung hòa 125 ml dung dịch axit trên bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dd sau pư thu được 4,8g muối khan. Xác định CTCT và tên của axit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>