ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45.13 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.13 trang 72 SBT Hóa học 11

Chất A là một axit no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 2,55 g A phải dùng vừa hết 3,64 lít O2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.13

\({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \frac{{3n - 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Theo phương trình:

(14n + 32)g axit tác dụng với \(\frac{{3n - 2}}{2}\) mol O2.

Theo đầu bài:

2,55 g axit tác dụng với 3,64 : 22,4 = 0,1625 mol O2

\(\frac{{14n + 32}}{{2,55}} = \frac{{3n - 2}}{{2.0,1625}} \to n = 5\)

CTPT của axit là C5H10O2.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.13 trang 72 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Van Tho

  cho 28g hỗn hợp a gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 4,48L khí thoát ra(dktc).

  â. tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong a

  b. cho hỗn hợp a tác dụng với dd HNO3 vừa đủ, hãy xác định khối lượng axit picric (2,4,6-trinitrophenol) thu duoc

  giải nhanh cho mình nha!!!

  thank:))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  46. Có một axit có công thức tổng quát CnH2n+1COOH. Để trung hòa 30ml d axit này cần 40ml dd NaOH 0,3M. a. Viết PTHH dưới dạng chung? b. Tính nồng độ của dd axit? c. Trung hòa 125 ml dung dịch axit trên bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dd sau pư thu được 4,8g muối khan. Xác định CTCT và tên của axit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyenx Hồng Bích

  Cho 0,22 g một axit no đơn chức và một lượng oxi vừa đủ cho phả ứng đốt cháy,vào một bình kín loại có dung tích 250 ml (không có không khí ).Ở 546C và áp suất 1at hô của lượng axit và oxi nêu trên chiếm một thể yichs là 600cm ^3.Sau khi đốt cháy hoàn toàn lượng axit thấp áp suất trong bình ở 200C là 1643,5 mmHg.Công thức phân tử axit là :

  A.C3H7COOH

  B.C2H5COOH

  C.CH3COOH

  D,C4H9COOH

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON