YOMEDIA
NONE

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và anol no đơn chức mạch hở B. Hai chất A và B có cùng số nguyên tử cacbon.

Lấy 25,8 g M đem chia làm 2 phần đều nhau. Cho phần (1) tác dụng hết với natri thu được 2,80 lít H2. Để đốt cháy hoàn toàn phần (2) cần dùng vừa hết 14,56 lít O2. Các thể tích tính ở đktc.

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.16

Chất A có CTPT là CnH2nO2, CTCT là Cn-1H2n-1COOH Chất B có CTPT là CnH2n+2O, CTCT là CnH2n+1OH.

Phần (1):

2Cn-1H2n-1COOH + 2Na → 2Cn-1H2n-1COONa + H2

   x mol                                                       x/2 mol

CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

  y mol                                           y/2 mol

\(\frac{{x + y}}{2} = \frac{{2,8}}{{22,4}} \to x + y = 0,25\)    (1)

Phần (2) :

CnH2nO2 + (1,5n-1)O2 → nCO2 + nH2O

  x mol      (1,5n - 1)x mol

CnH2n+2O2 +1,5nO2 → nCO2 + (n+1)H2O

 y mol             1,5ny mol

\(\frac{{(3n - 2) + 3ny}}{2} = \frac{{14,56}}{{22,4}}\)

⇒ (3n − 2)x + 3ny = 1,3 (2)

Khối lượng mỗi phần : (14n + 32)x + (14n + 18)y = 12,9 (3)

Từ hệ các phương trình (1), (2), (3), tìm được n = 2; x = 0,1; y = 0,15.

Chất A: C2H4O2 hay CH3COOH (axit axetic) chiếm: 

\(\frac{{0,1.60}}{{12,9}}.100\%  = 46,5\% \)

khối lượng hỗn hợp.

Chất B: C2H6O hay CH3-CH2-OH (ancol etylic) chiếm: 100% - 46,5% = 53,5% khối lượng hỗn hợp.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức , một axit cacboxylic hai chức ( đều là mạch hở và có cùng số liên kết pi) và hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7gam H2O. Thực hiện este hóa m gam X ( H=100%) thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chưa este. Tính % khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho X,Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic(Mx<My),Z là axit cacboxylic đơn chức,có cùng số nguyên tử C với X.đốt cháy hoàn toàn 24.14g hỗn hợp T gồm X,Y và Z cần vừa đủ 27.104 lít khí O2,thu được H2O và 25.312 lít CO2.biết các khí cho ở đktc.phần trăm khối lượng của Z trong T là:

  A.58%          B.59.65%         C.61.31%            D.36.04%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho hh X gồm C2H5OH và CH3COOH .Lấy m g hh X tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 6,72l H2 (đktc). Lấy m g hh X, đun nóng với (H2S)4đặc, hiệu suất phản ứng 100%, được chất Y có khối lượng lớn nhất là a (g)

    a.Viết phản ứng xảy ra
    b. Hãy lí luận tìm mol các chất trong X để tính a 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Hỗn hợp X gồm CH3COOH; CxHyCOOH và (COOH)2. Cho 29,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 đktc. Mặt khác; đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam thu được 14,4 gam H2O và CO2. Dẫn toàn bộ CO2 vào 350ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF