ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và anol no đơn chức mạch hở B. Hai chất A và B có cùng số nguyên tử cacbon.

Lấy 25,8 g M đem chia làm 2 phần đều nhau. Cho phần (1) tác dụng hết với natri thu được 2,80 lít H2. Để đốt cháy hoàn toàn phần (2) cần dùng vừa hết 14,56 lít O2. Các thể tích tính ở đktc.

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.16

Chất A có CTPT là CnH2nO2, CTCT là Cn-1H2n-1COOH Chất B có CTPT là CnH2n+2O, CTCT là CnH2n+1OH.

Phần (1):

2Cn-1H2n-1COOH + 2Na → 2Cn-1H2n-1COONa + H2

   x mol                                                       x/2 mol

CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

  y mol                                           y/2 mol

\(\frac{{x + y}}{2} = \frac{{2,8}}{{22,4}} \to x + y = 0,25\)    (1)

Phần (2) :

CnH2nO2 + (1,5n-1)O2 → nCO2 + nH2O

  x mol      (1,5n - 1)x mol

CnH2n+2O2 +1,5nO2 → nCO2 + (n+1)H2O

 y mol             1,5ny mol

\(\frac{{(3n - 2) + 3ny}}{2} = \frac{{14,56}}{{22,4}}\)

⇒ (3n − 2)x + 3ny = 1,3 (2)

Khối lượng mỗi phần : (14n + 32)x + (14n + 18)y = 12,9 (3)

Từ hệ các phương trình (1), (2), (3), tìm được n = 2; x = 0,1; y = 0,15.

Chất A: C2H4O2 hay CH3COOH (axit axetic) chiếm: 

\(\frac{{0,1.60}}{{12,9}}.100\%  = 46,5\% \)

khối lượng hỗn hợp.

Chất B: C2H6O hay CH3-CH2-OH (ancol etylic) chiếm: 100% - 46,5% = 53,5% khối lượng hỗn hợp.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON