ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho axit acrylic tác dụng lần lượt với các chất sau:

a) C6H5ONa

b) NaHCO3

c) H2 (Ni,to)

d) Br2/CCl4

e) P2O5

g) trùng hợp

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) CH2=CH-COOH + C6H5ONa → CH2=CH-COONa + C6H5OH

b) CH2=CH-COOH + NaHCO3 → CH2=CH-COONa + CO+ H2O

c) CH2=CH-COOH + H2 → CH3-CH2-COOH   (xt: Ni, to)

d) CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br- CHBr-COOH  (xt: CCl4)

e) CH2=CH-COOH → (CH2=CH-CO)2O + H2O   (xt: P2O5)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Ha

  Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là 

  A.C2H5COOH và 56,10%

  B.C3H5COOH và 54,88%

  C.HCOOH và 45,12%

  D.C2H3COOH và 43,90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Hòa tan 26.8 gam hh hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21.6 gam bạc kim loại. Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của hai axit đó là :
  A. CH3COOH, C2H5COOH
  B. CH3COOH , C3H7COOH
  C. HCOOH , C2H5COOH
  D. HCOOH , C3H7COOH 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Cho 10,08 gam hỗn hợp hai axit no, đơn chức tác dụng với dung dịch K2CO3 thu được V lít CO2 (đktc)

  cà dung dịch X. cô cạn dung dịch X thu được 25,28g hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là?

  mình tính ra 8,96 lít mà không có trong đáp án chả biết sai ở đâu mong bạn giải giúp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON