YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Axit no, mạch hở, đơn chức → Phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1

Từ số mol NaOH ta có số gam chất tan của Axit. → Phân tử khối → Công thức phân tử, công thức cấu tạo

Lời giải:

Số mol NaOH là: n = CM. V = 1,5.0,1 = 0,15 (mol)

Maxit  =  = 74 (g/mol)

CTPT của axit là C3H6O2

CTCT: CH3CH2COOH: axit propionic (axit propanoic).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Bài tập 45.1 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.2 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.3 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.4 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.5 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.6 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.7 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.8 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.9 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.10 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.11 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.12 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.13 trang 72 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.14 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.15 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.16 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 251 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 257 SGK Hóa học 11 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF