AMBIENT

Hỏi đáp về Axit cacboxylic - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 45 Axit cacboxylic các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (54 câu):

 • Tiến Vũ
  Axit acrylic ko tác dụng với chất nào sau đây A.caco3. B.Hcl. C.Nacl. D.Br2
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen thi yen
   
   
  • A. H+, CH3COO.
  • B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
  • C. H+, CH3COO-, H2O.
  • D. CH3COOH, CH3COO-, H+
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco

  hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl fomat và phenyl fomat.m gam hỗn hợp X tác dụng được với tối đa 440ml dung dịch NaOH 1M .m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac dư thu được 47,52 gam Ag.Để trung hòa 0,48 mol X cần 75 gam dung dịch KOH 11,2% . Phần trăm khối lượng axit acrylic trong hỗn hợp X là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi

  1) cho axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) phản ứng với anhidrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C2H6-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetysalixylic cần vừa đủ V lít khí dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:

  A)0.72 B)0,48 C)0,96 D)0,24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn

  Đốt cháy 3,42gamgam hỗn hợp Axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat, axit oleic. Cho sản phẩm vào dd nước vôi trong tại ra 18gam kết tủa và dd X. Khối lượng dd X so với khối lượng Ca(OH)2 thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  A + naoh -> B + C

  B +NaOH -> D + E

  E + H2O -> NAOH + F

  D + G -> HCHO + C

  D + G -> H + C

  F -> (nhiệt đô) H + C

  gọi tên A B C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  cho 28g hỗn hợp a gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 4,48L khí thoát ra(dktc).

  â. tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong a

  b. cho hỗn hợp a tác dụng với dd HNO3 vừa đủ, hãy xác định khối lượng axit picric (2,4,6-trinitrophenol) thu duoc

  giải nhanh cho mình nha!!!

  thank:))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  46. Có một axit có công thức tổng quát CnH2n+1COOH. Để trung hòa 30ml d axit này cần 40ml dd NaOH 0,3M. a. Viết PTHH dưới dạng chung? b. Tính nồng độ của dd axit? c. Trung hòa 125 ml dung dịch axit trên bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dd sau pư thu được 4,8g muối khan. Xác định CTCT và tên của axit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyenx Hồng Bích

  Cho 0,22 g một axit no đơn chức và một lượng oxi vừa đủ cho phả ứng đốt cháy,vào một bình kín loại có dung tích 250 ml (không có không khí ).Ở 546C và áp suất 1at hô của lượng axit và oxi nêu trên chiếm một thể yichs là 600cm ^3.Sau khi đốt cháy hoàn toàn lượng axit thấp áp suất trong bình ở 200C là 1643,5 mmHg.Công thức phân tử axit là :

  A.C3H7COOH

  B.C2H5COOH

  C.CH3COOH

  D,C4H9COOH

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to

  Nhỏ CH3COOH 1M vào dung dịch Na2CO3 thu được V(l) khí ở đktc. Dẫn khí này vào 100ml Ca(OH)2 1M thu được 10(g) kết tủa. Xác định V=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh

  Cho mình hỏi:

  Trung hòa một axit đơn chức A cần 50ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,7g muối khan. Công thức đơn chức của A?

  Mong câu trả lời ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải

  bài 1

  hòa tan hoàn toàn 3.42 gam hỗn hợp hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế cận vào nước được 50 ml dung dịch A. Để trung hòa dung dịch A cần 40 ml dung dịch NaOH 1.25M

  a) xác định công thức cấu tạo của 2 axit và gọi tên các axit

  b) tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch A

  Bài 2 cho hợp chất hữu cơ X là hợp chất thơm có CTPT là C7H8O2,X tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư số mol H2 thu được = số mol X tham gia fản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. tim cong thuc cau tao cua x viet phuong trinh cua x voi na va naoh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung

  Cho 18 gam axit cacboxylic A tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M . Xác định A và gọi tên của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc

  a) Đun 12 g axit axetic với lượng dư anco etylic (H2SO).Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12.3g este..Hãy tính % khối lượng đã tham gia phản ứng.

  b) Hợp chất hữu cơ X,Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng được với Na và dung dịch NaOH nhưng không tham gia phản ứng tráng bạc.Y không tác dụng được với NaOH nhưng tác dụng vứi Na và tham gia phản ứng tráng bạc.Xác đinh CTCT của X và Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh

  ai giải giúp vs :  Hỗn hợp A gồm hai axit hữu cơ no ( mỗi axit chứa không quá 2 nhóm chức ) có khối lượng 16 gam, tương ứng với 0,175 mol.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư, thu được 47,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thu được 22,6 gam muối.
  Tìm công thức cấu tạo và khối lượng mỗi axit trong A

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 15,68 lít khí CO2(đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to

  Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 thu được 1,4a mol CO2. % khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  cho biết sản phẩm nổ của \(axitpicric\left(2,4,6-trinitrophenol\right)\)\(CO,CO_2,N_2,H_2\) viết phương trình và cân bằng hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (58<Mx<MY<MZ<78, là hợp chất hữu cơ tạp phức, phân tử chỉ chứa C, H và O có các tính chất sau: - X, Y, Z đều tác dụng được với Na - Y, Z tác dụng được với NaHCO3 - X, Y đều có phản ứng tráng bạc Nếu đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp T thì thu được m gam chất CO2, m gần nhất với giá trị: 
  A. 44,4 B. 22,2 C. 11,1 D. 33,3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang

  cho m gam hỗn hợp axit axetic,axit benzoic, axit adipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối,nếu cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu được b gam muối. biểu thức liên hệ m,a,b là 
  A.m = 11b-10a
  B.9m = 20a-11b
  C.8m = 19a-11b
  D.3m = 22b-19a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức , một axit cacboxylic hai chức ( đều là mạch hở và có cùng số liên kết pi) và hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7gam H2O. Thực hiện este hóa m gam X ( H=100%) thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chưa este. Tính % khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  Cho X,Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic(Mx<My),Z là axit cacboxylic đơn chức,có cùng số nguyên tử C với X.đốt cháy hoàn toàn 24.14g hỗn hợp T gồm X,Y và Z cần vừa đủ 27.104 lít khí O2,thu được H2O và 25.312 lít CO2.biết các khí cho ở đktc.phần trăm khối lượng của Z trong T là:

  A.58%          B.59.65%         C.61.31%            D.36.04%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho hh X gồm C2H5OH và CH3COOH .Lấy m g hh X tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 6,72l H2 (đktc). Lấy m g hh X, đun nóng với (H2S)4đặc, hiệu suất phản ứng 100%, được chất Y có khối lượng lớn nhất là a (g)

    a.Viết phản ứng xảy ra
    b. Hãy lí luận tìm mol các chất trong X để tính a 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Hỗn hợp X gồm CH3COOH; CxHyCOOH và (COOH)2. Cho 29,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 đktc. Mặt khác; đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam thu được 14,4 gam H2O và CO2. Dẫn toàn bộ CO2 vào 350ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh

  Cho hôn hợp X gồm ancol metylic và 2 axit cacboxylic ( no, đơn chức,  kế tiếp nhau trong day đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng 6, 72 lít khí H2. Nếu đun hh X ( có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hh phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hh este ( giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hh X là  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA