RANDOM

Hỏi đáp về Axit cacboxylic - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 45 Axit cacboxylic các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (100 câu):

 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 4 tháng

  A. 4,68 gam

  B. 5,04 gam

  C. 5,80 gam

  D. 5,44 gam

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Phong Vu Cách đây 4 tháng

  A. 53,33%

  B. 71,11%

  C. 49,45%

  D. 69,57%

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 4 tháng

  a) Xác định công thức phân tử của A.

  b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 4 tháng

  a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ?

  b) Để trung hòa hỗn hợp X cần dùng vừa đủ V lít dung dịch NaOH 0,2M. Tính V.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 4 tháng

  a. Viết công thức của 2 axit trên

  b. Viết PTHH dạng phân tử

  c. Tính khối lượng của từng axit trong hỗn hợp đầu

  d. Lấy lượng axit fomic ở trên đem phản ứng tráng bạc, thu được m gam Ag và muối Y. Cho Y tác dụng tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V lít khí ở đktc. Tính m, V.
   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huynh Nga Cách đây 4 tháng
  Từ ancol etylic . Viết sơ đồ điều chế axit fomic. Viết các phương trình hóa học xảy ra

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tống Khánh Linhh Cách đây 4 tháng
  Viết đồng phân axit cacboxylic và gọi tên theo danh pháp thay thế c6h12o2

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Tín Cách đây 4 tháng

  à A. 1.008 B. 1.344 C. 2.24 D. 0.896

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhiên An Cách đây 4 tháng
  Cho 2,76g hh axit axetic và axit acrylic vừa đủ làm mất màu hoàn toàn 50g đt Br2 9,6%. Để trung hòa hết 1,38g hh 2 axit trên thì thể tích dung dịch NaOH 0,25M vừa đủ cần dùng?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Vũ Cách đây 5 tháng

  A. 170ml      

  B. 150ml     

  C. 100ml     

  D. 200ml

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Hảo Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 5 tháng

  A. 0,15

  B. 0,05

  C.  0,20

  D. 0,10

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Duy Cách đây 5 tháng

  A.  6,72

  B. 8,40

  C. 7,84

  D. 5,60

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 tháng

  A.  39,2 gam

  B. 27,2 gam

  C. 33,6 gam

  D. 42,0 gam

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 5 tháng

  2CH3COOH  +  Ca(OH)2 →  (CH3COO)2Ca  +  2H2O            (1)

  2CH3COOH   +  Ca →  (CH3COO)2Ca  +  H                  (2)

  (CH3COO)2Ca  +  H2SO4  →  2CH3COOH   +  CaSO4      (3)

  (CH3COO)2Ca  +  Na2CO3  →  2CH3COONa  +  CaCO3           (4)

  Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic?

  A. (1) và (3)

  B.  (2) và (3)

  C. (1) và (4)

  D. (2) và (4)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 5 tháng

  A. 1,76 

  B. 1,48

  C. 2,20

  D. 0,74

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 5 tháng

  A. 60% và 40%           

  B. 50% và 40%          

  C. 50% và 50%          

  D. 60% và 50%

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 5 tháng

  A. 170,4g

  B. 176,5g

  C. 156,7g

  D. 312g

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 5 tháng

  A. HCOOH và CH3COOH

  B. CH3COOH và CH3CH2COOH

  C. CH2=CHCOOH và CH2=C(CH3)COOH

  D. CH3CH2COOH và CH3CH2CH2COOH

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trinh Hung Cách đây 5 tháng

  A. C6H13COOH và C7H15COOH

  B. CH3COOH và C2H5COOH

  C. C3H7COOH và C4H9COOH

  D. HCOOH và CH3COOH

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 5 tháng

  A. 51,656%

  B. 23,934%

  C. 28,519%

  D. 25,574%

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Hà Cách đây 5 tháng

  A. 10,0

  B. 16,4

  C. 20,0

  D. 8,0

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 5 tháng

  A. (a + 2,1)h%

  B. (a + 7,8)h%

  C. (a + 3,9)h%

  D. (a + 6)h%

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 5 tháng

  A. 10,89 gam

  B. 11,4345 gam

  C. 14,52 gam

  D. 11,616 gam

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 tháng

  A. 3,36 

  B. 2,24  

  C. 5,6  

  D. 6,72

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)