YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.1 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 45.1 trang 71 SBT Hóa học 11

Chất CH3-CH(CH3)-CH2-COOH có tên là gì?

A. axit 2-metylpropanoic.

B. axit 2-metylbutanoic.

C. axit 3-metylbuta-1-oic.

D. axit 3-metylbutanoic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.1 trang 71 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF