ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Axit cacboxylic là gì? Phân loại axit cacboxylic theo cấu tạo gốc hiđrocacbon.

b) Viết công thức cấu tạo chung cho dãy axit no đơn chức, mạch hở. Gọi tên thông thường và tên quốc tế của 5 thành viên đầu của dãy với mạch cacbon không phân nhánh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro.

Có bốn loại: axit no, axit không nó, axit htowm, và axit đa chức.

b) Công thức chung của axit nó đơn chức: CnH2n+1COOH (n≥0).

Công thức cấu tạo

Tên thông thường

Tên quốc tế

HCOOH

Axit fomic

Axit metanoic

CH3COOH

Axit axetic

Axit etanoic

CH3CH2COOH

Axit propionic

Axit propanoic

CH3CH2CH2COOH

Axit butiric

Axit butanoic

CH3CH2CH2CH2COOH

Axit valeic

Axit pentanoic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 250 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang

  Cho X,Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic(Mx<My),Z là axit cacboxylic đơn chức,có cùng số nguyên tử C với X.đốt cháy hoàn toàn 24.14g hỗn hợp T gồm X,Y và Z cần vừa đủ 27.104 lít khí O2,thu được H2O và 25.312 lít CO2.biết các khí cho ở đktc.phần trăm khối lượng của Z trong T là:

  A.58%          B.59.65%         C.61.31%            D.36.04%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho hh X gồm C2H5OH và CH3COOH .Lấy m g hh X tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 6,72l H2 (đktc). Lấy m g hh X, đun nóng với (H2S)4đặc, hiệu suất phản ứng 100%, được chất Y có khối lượng lớn nhất là a (g)

    a.Viết phản ứng xảy ra
    b. Hãy lí luận tìm mol các chất trong X để tính a 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Hỗn hợp X gồm CH3COOH; CxHyCOOH và (COOH)2. Cho 29,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 đktc. Mặt khác; đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam thu được 14,4 gam H2O và CO2. Dẫn toàn bộ CO2 vào 350ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON