AMBIENT

Bài tập 3 trang 210 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 210 sách GK Hóa lớp 11

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

\(\\ CH_{4}+Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's, \ 1:1 \ } CH_{3}Cl + HCl \\ CH_{3}Cl + NaOH \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } CH_{3}OH + NaCl \\ CH_{3}OH + CuO \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } HCHO + Cu + H_{2}O \\ 2HCHO + O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0, \ xt \ } 2HCOOH \\ 2CH_{4} \xrightarrow[ \ 1500^0C ]{ \ lam \ lanh \ nhanh \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2}\)

\(\\ CH \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ \ t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2}=CH_{2} \\ CH_{2}=CH_{2} + HOC \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 , \ xt \ } CH_{3}-CH_{2}OH \\ CH_{3}-CH_{2}OH + O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ enzim \ } CH_{3}-COOH + H_{2}O\)

hoặc: 

\(CH \equiv CH + H_{2}O \xrightarrow[ \ ]{ \ Hg ^{2+} \ } CH_{3}COOH\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 210 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Thị Nhàn

  Đốt cháy 3,42gamgam hỗn hợp Axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat, axit oleic. Cho sản phẩm vào dd nước vôi trong tại ra 18gam kết tủa và dd X. Khối lượng dd X so với khối lượng Ca(OH)2 thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  A + naoh -> B + C

  B +NaOH -> D + E

  E + H2O -> NAOH + F

  D + G -> HCHO + C

  D + G -> H + C

  F -> (nhiệt đô) H + C

  gọi tên A B C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>