ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy sắp xếp các axit trong các dãy sau theo thứ tự tăng dần lực axit:

a) CH3COOH, Cl3CCOOH, Cl2CHCOOH, ClCH2COOH

b) ClCH2CH2COOH, CH3CH(Cl)CH2COOH, CH3CH2CH(Cl)COOH, CH3CH2CH2COOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Lực axit theo thứ tự tăng dần trái từ qua phải.

a) CH3COOH < ClCH2COOH < Cl2CHCOOH < Cl3C-COOH

b) CH3(CH2)2COOH < Cl(CH2)3COOH < CH3CHClCOOH < CH3CH2CHClCOOH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 256 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON