YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 2 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.2 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.3 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.4 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.6 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.7 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.9 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.15 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.16 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.17 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.18 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.19 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.20 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.23 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON