AMBIENT

Bài tập 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất: H2, HCl, HBr, NH3

Trong các chất trên, hiđro có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị? Tại sao ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.22

H - H; H - Cl; H - Br; 

Hiđro có thể tham gia một liên kết cộng hoá trị, vì nguyên tử H chỉ có electron duy nhất.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>