RANDOM

Bài tập 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron nào sau đây bền nhất?

A. 1s22s22p2

B. 1s22s23s2

C. 1s22s22p3

D. 1s22s22p6

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.11

Khí hiếm có cấu hình e bền nhất (đủ 8e ở lớp ngoài cùng): 1s22s22p6

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>