AMBIENT

Bài tập 13.4 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.4 trang 32 SBT Hóa học 10

Công thức electron đúng của hợp chất PH3 là?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.4 trang 32 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>