ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1