YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

a) Hãy biểu diễn các liên kết trong các phân tử H2, Cl2, N2 bằng công thức electron và bằng công thức cấu tạo.

b) Hãy cho biết thế nào là liên kết đơn, thế nào là liên kết ba, cho thí dụ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.13

Phân tử H2

+ Công thức electron H:H

+ Công thức cấu tạo H-H

Phân tử Cl2

+ Công thức electron 

+ Công thức cấu tạo Cl - Cl

Phân tử N2

+ Công thức electron 

+ Công thức cấu tạo N≡N

b) Mỗi cặp electron chung được biểu thị bằng một gạch nối và được coi là một liên kết.

Nếu giữa hai nguyên tử có một liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết đơn, thí dụ H - H ; Cl - Cl.

Nếu giữa hai nguyên tử có ba liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết ba, thí dụ N≡N

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF