AMBIENT

Bài tập 13.15 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.15 trang 34 SBT Hóa học 10

Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic (CO2).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.15

Nguyên tử cacbon (C) có 4 electron hoá trị, nguyên tử oxi (O) có 6 electron hoá trị.

Trong phân tử (CO2), nguyên tử C ở giữa hai nguyên tử O. Nguyên tử C góp chung với mỗi nguyên tử O hai electron, mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo ra hai liên kết đôi:

Công thức electron:  

Công thức cấu tạo: O=C=O

Như vậy, theo công thức electron, nguyên tử C cũng như mỗi nguyên tử O đều được bao quanh bởi 8 electron lớp ngoài cùng, đạt cấu hình vững bền của khí hiếm (Ne).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.15 trang 34 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>