AMBIENT

Bài tập 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10

Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất: CH4, CO2, C2H6, C2H2, C2H4

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? Tại sao ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.21

CH4

CO2: O = C = O

C2H6

C2H2: H - C ≡ C - H

C2H4

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia 4 liên kết cộng hoá trị vì cacbon có 4 electron hoá trị, có thể góp 4 electron đó tạo thành 4 cặp electron chung.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>