ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

(Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Hiệu độ âm điện:

CaCl2: 2,16. Liên kết ion

AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị có cực

CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị có cực.

Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị có cực.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1