YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

a) Thế nào là liên kết cộng hoá trị không phân cực (không cực) ?

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.14

a) Liên kết cộng hoá trị không phân cực là liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4. Các cặp electron chung phân bố đồng đều giữa hai nguyên tử.

Thí dụ: H2 ;                      Cl2

          H : H ;                  Cl : Cl

b) Liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) là liên kết giữa hai nguyên tử khác nhau có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7 ; các cặp electron phân bổ lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn.

Thí dụ:   HCl ;                                  HF

            H :Cl ;                                H :F

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF