ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z và X.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:

9X: 1s22s22p5 Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A: 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K có độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s22s22p4 Đây là O có độ âm điện là 3,44.

Câu b:

Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Việt Long

  Cho: nguyên tố:   K         H         C         S          Cl        O

  Độ âm điện:       0,8       2,1       2,5       2,5       3,         3,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  lieu van tung tung

  18.

  Góc liên kết là gì? Hãy giải thích tại sao góc liên kết trong phân tử NO2 bằng 132o , SO2 bằng 120o , CO2 bằng 180o ? Cho biết N (Z = 7), O (Z = 8), C (Z = 6), S (Z = 16).

  19. Tại sao không tồn tại phân tử Ne2? Giải thích bằng hai phương pháp VB và MO. Cho biết Ne (Z = 10). Phân tử Ne2 không có lai hoá 2s, 2p.

  20. Độ bội liên kết là gì? Tại sao phân tử O2 có độ bội liên kết bằng 2 (giải thích bằng phương pháp VB và MO)? Cho biết O (Z = 8). Phân tử O2 không có lai hoá 2s, 2p.

  giúp với ad ơi

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1