YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Thí dụ: K+ + Cl- và KCl

Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Liên kết cộng hóa trị trong đó những cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 64 SGK Hóa học 10

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.2 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.3 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.4 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.6 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.7 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.9 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.11 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.15 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.16 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.17 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.18 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.19 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.20 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.21 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.22 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.23 trang 34 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 10 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON