AMBIENT

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.1 trang 32 SBT Hóa học 10

Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

A. NaF.    

B. KBr.

C. CaF   

D. CCl4

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.1

NaF, KBr, CaF2 là các hợp chất ion chứa liên kết ion.

⇒ Chọn D 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 32 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>