AMBIENT

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10

Nguyên tố oxi có cấu hình electron là 1s22s22p4. Sau liên kết, nó có cấu hình electron là

A. 1s22s22p42p2

B. 1s22s22p43s2

C. 1s22s22p6

D. 1s22s22p63s2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.10

Sau khi hình thành liên kết oxi có cấu hình e của khí hiếm gần nhất: 1s22s22p6

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.10 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA