YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10

a) Hãy giải thích sự liên kết giữa hai nguyên tử H tạo thành phân tử H2, giữa hai nguyên tử Cl tạo thành phân tử Cl2.

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.12

a) Nguyên tử H, với cấu hình electron là 1s1, có 1 electron hoá trị. Trong phân tử H2, hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo thành một cặp electron chung :

Như vậy, trong phân tử H2, mỗi nguyên tử có 2 electron giống lớp vỏ bền vững của khí hiếm heli (He).

Nguyên tử clo (Cl) có 7 electron hoá trị. Một cách tương tự, trong phân tử Cl2, mỗi nguyên tử Cl đạt được cấu hình 8 electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử khí hiếm Ar khi mỗi nguyên tử góp 1 electron tạo thành cặp electron chung :

Liên kết giữa hai nguyên tử H hay giữa hai nguyên tử Cl được gọi là liên kết cộng hoá trị.

Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.12 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF